Ghost Hunt

Ghost Hunt follows the adventures of Kazuya Shibuya, the president of the Shibuya Psychic Research Center (SPR) and Taniyama Mai, a first year high school student. The story begins during an exchange of ghost stories between Mai and her friends, who are interrupted twice: first by a mysterious “male student” and then by a fellow classmate, who warns them of how their ghost stories attract … Continue reading Ghost Hunt

Ikaw at ang Buwan

12:47am, full moon. Kanina lang nasalubong ko ang litrato mo sa net. Nakangiti, mayroong sinasabi ang iyong mga mata na kahit kailan ay hindi ko nakita nang makapag-usap tayo sa parking lot ng Ateneo. Dun sa bench na nakasandal sa malaking puting pader ng kung anong building. Makulimlim ang langit noon. Tanghaling tapat pero hindi dumudungaw ang araw. Baka nagsawa na rin sa ating dalawa, … Continue reading Ikaw at ang Buwan